Tutkitusta tiedosta tehokkaisiin toimiin

Tutkimuksen ja ainutlaatuisen konseptin avulla tutkimme ja seuraamme rannikkovesialueita, joita ei ole koskaan aiemmin tutkittu. Painopisteenä ovat sisä- ja keskisaaristo, meriympäristön ilmastovaikutukset sekä suojellut ja herkät ympäristöt, kuten fladat.

Toimimalla tiiviissä yhteistyössä yliopistojen, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa, tuotamme ajankohtaista ja korkealuokkaista tutkimustietoa sekä sovellamme sitä käytännön ympäristötyössä kehittämällä tutkimusmenetelmiä ja tarjoamalla tietoa ympäristöhallinnon tarpeisiin.