Hankkeet

HANKKEEMME

Pro Litore johtaa ja toimii yhteystyökumppanina useissa hankkeissa, joissa kaikissa käytetään yhdistyksen kehittämää Coastrider-menetelmää. Yhteistä kaikille hankkeille on se, että ne antavat tarkan kokonaiskuvan nykyisistä ympäristöolosuhteista alueilla, joita ei ole koskaan aiemmin tutkittu. Näihin kuuluvat matalat lahdet, joet ja suojellut alueet, kuten fladat, sekä rannikkovesien ilmastovaikutukset.

HAVSMANUALEN 2 & 3

Lue lisää ↗

COASTRIDER-MENETELMÄ

Lue lisää ↗

Oletko kiinnostunut yhteistyöstä?