Från beprövad kunskap till effektiv handling

Med hjälp av forskning och ett unikt koncept undersöker vi och följer upp vattenområden som aldrig tidigare uppmärksammats. Fokus ligger på inner- och mellanskärgården, havsmiljöns klimateffekter, samt skyddade och känsliga miljöer som flador.

Genom tätt samarbete med universitet, myndigheter och medborgarorganisationer producerar vi dagsaktuell och högklassig forskningsinformation och tillämpar den i konkret miljöarbete i form av metodutveckling och skräddarsydd kunskap för miljöförvaltningens behov.


TA REDA PÅ MERA