Coastrider – tulokset

Coastrider-toimimalli voidaan hyödynnä ympäristöhallinnon kustannustehokkaana ohjauskeinona. Suunnittelun lisäksi aineistoa voidaan soveltaa sekä rannikkovesissä että niiden valuma-alueilla tapahtuvien toimenpiteiden ja muiden muutosten ympäristövaikutusten todentamiseen. Ongelmat on järkevintä ja kannattavinta ratkaista jo ennen niiden syntymistä. Seurannan avulla opitaan lisää ja siten lisätään kustannustehokkuutta entisestään. 

 

Kartoitusaineiston käyttäminen kuormituslähteiden paikantamisessa

Coastrider-menetelmää on käytetty kuormituslähteiden paikantamiseen ja kuormitusta vähentävien toimenpiteiden kohdentamiseen.  Mittauslaitteiden herkkyyden ansiosta paikantaminen onnistuu jopa yksittäisten laskuojien tai hulevesiputkien tarkkuudella. Yhteistyössä johtavien asiantuntijoiden (Soilfood) sekä maanomistajien kanssa toteutettiin esimerkiksi syksyllä 2021 maankäsittely ravintokuidulla, menetelmän tulosten perusteella (kuva A & B). Suunnittelun lisäksi aineistoa voidaan soveltaa sekä rannikkovesissä että niiden valuma-alueilla tapahtuvien toimenpiteiden todentamiseen (kuva C).

 

Kartoituksien mittauslinjasto on merkattu ruskealla linjalla (kuva A). Sameuden poikkeaminen viitearvojen muodostamasta normaali tasosta ennen toimenpiteitä (kuva B) ja toimenpiteiden jälkeen (kuva C). Huom poikkeamat skaalat. © Pro Litore ry