Föreningen

Pro Litore rf är en ideell och icke-vinstbringande vatten- och klimatvårdsförening med fokus på forskning och utveckling.

VAD ÄR VÅR VISION?

Pro Litores rf:s vision är att erbjuda beprövad kunskap för hållbar förvaltning av kustmiljön på lokal och regional nivå för såväl myndigheter som allmänheten.

VAD GÖR VI?

Föreningens konkreta verksamhet inriktar sig på de mest aktuella problemen i vattenmiljön samt deras klimatinverkan. Således strävar föreningen efter att åtgärda miljöbelastning genom lösningar som ömsesidigt gynnar naturens välmående och dess användning som en värdefull resurs.

VAR FINNS VI?

Föreningen registrerades i mars 2019 med Raseborg som hemort. Våra kontor finns i Ekenäs, men vi är aktiva med projekt och samarbeten längs hela Finlands sydkust.           

Vill du veta mera?