Coastrider-metoden

Coastrider-metoden grundar sig på att registrera data om en täckande uppsättning av belastningsindikatorer och fysikaliska omgivningsvariabler parallellt med varandra, med hjälp av ett mobilt mätsystem i kontinuerlig drift. På detta vis kan man definiera detaljerade, miljöspecifika referensvärden för de olika indikatorerna, och framförallt utvärdera hur de uppmätta värdena avviker från det förväntade. När förväxlingsvariabler så som tillförsel och omblandning av vatten har kopplats loss från tolkningen, kan vattnets belastningsstatus bedömas i tid och rum med den resolution som anses ändamålsenlig i sammanhanget. Den här Coastrider-metoden har använts i projekten Havsmanualen 2 & 3 sedan 2018, bland annat för att lokalisera källor för kol- och närsaltsbelastning, för att rikta och vidta konkreta åtgärder mot belastning och för att uppskatta deras inverkan på miljön. När det gäller resolutionen och noggrannheten, utgör metoden ett nödvändigt komplement för fjärranalyser och modellbaserade verktyg.