PROJEKT

VÅRA PROJEKT

Pro Litore både leder och fungerar som samarbetspartner i flera olika projekt. Inom alla projekt används den sk. Coastrider-metoden, som utvecklats av föreningen. Gemensamt för alla projekt är att de bidrar till en noggrann helhetsbild av de rådande miljöförhållandena i områden som aldrig tidigare har undersökts. Detta innefattar grunda havsvikar, åar och skyddade områden som flador.

HAVSMANUALEN 2 & 3

Läs mera ↗

COASTRIDER-METODEN

Läs mera ↗

Intresserad av att samarbeta?