Produkter

VÅRA PRODUKTER

Med hjälp av data från Coastrider-metoden, har Pro Litores arbetsgrupp utvecklat ett flertal olika produkter.

MÄTVARIABLER

Varje gång man kör en Coastrider-rutt, får man en storskalig bild av det rådande läget för stunden

EMPIRISKA MODELLER

Med hjälp av så kallade empiriska modeller kan man estimera koncentrationerna av kol- och närsaltsfraktioner i vattnet

BASNIVÅN

Med hjälp av modeller och grundläggande vattenvariabler, kan man beräkna den förväntade nivån för viktiga indikatorvariabler

AVVIKELSEN FRÅN BASNIVÅN

När basnivån är definierad, kan man beräkna hur mycket de observerade indikatorvariablerna avviker från den förväntade nivån

NATURTYPS-ANALYS

Definiering och klassificering av miljötyp på noggrann skala, endast baserat på de rådande förhållandena

UTVECKLINGS-PROJEKT

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla nya produkter