Föreningen

Pro Litore rf

Pro Litore rf är en ideell och icke-vinstbringande vatten- och klimatvårdsförening med fokus på forskning och utveckling. Föreningen registrerades i mars 2019 med Raseborg som hemort. Pro Litores rf:s vision är att erbjuda beprövad kunskap för hållbar förvaltning av kustmiljön på lokal och regional nivå för såväl myndigheter som allmänheten. Föreningens konkreta verksamhet inriktar sig på de mest aktuella problemen i vattenmiljön samt deras klimatinverkan. Således strävar föreningen efter att åtgärda miljöbelastning genom lösningar som ömsesidigt gynnar naturens välmående och dess användning som en värdefull resurs.